• Famille Jinnouchi

  Voici l'arbre généalogique de la famille Jinnouchi, à partir de Grand-mère Sakae.

  Grand-mère Sakae
  Mansaku Mansuke Mariko Manzô
  Yorihiko Katsuhiko Kunihiko Kiyomi Naomi Tasuke Riichi Rika Yuriko
  Shingo & Mao Kyohei, Yuhei, Ryohei
  Kana Kazuma   Shôta   Natsuki