• Doubleurs VO et VF

  Voici la liste des doubleurs VO et VF !

  Doubleurs VO :

  • Kenji Koiso : Ryunosuke Kamiki
  • Natsuki Shinohara : Nanami Sakuraba
  • Ikezawa Kazuma : Mitsuki Tanimura
  • Sakae Jinnouchi : Sumiko Fuji
  • Wabisuke Jinnouchi : Ayumu Saitô
  • Sakuma Takashi : Takahiro Yokokawa

  Doubleurs VF

  • Kenji Koiso : Yoann Sover
  • Natsuki Shinohara : Charlyne Pestel
  • Ikezawa Kazuma : Olivier Podesta
  • Sakae Jinnouchi : Françoise Pavy
  • Wabisuke Jinnouchi : Fabrice Josso
  • Sakuma Takashi : Fabrice Fara